Contact met loge De Bouwketen

In de loge De Bouwketen wordt hoge prijs gesteld op een open communicatie, niet alleen met vrijmetselaren, maar vooral met de omringende maatschappij. De leden zijn graag bereid met belangstellenden van gedachten te wisselen over de kenmerken van hun loge.

De voorlichter van loge De Bouwketen is dit jaar Dick Prak. Voor nadere inlichtingen over de loge is hij bereikbaar per e-mail: @voorlichter

Voorzitter van loge De Bouwketen is dit jaar Piet Knuttel. Voor een oriënterend gesprek over toetreding is hij bereikbaar per e-mail: @voorzitter

Secretaris van loge De Bouwketen is Ger Cremer. Voor informatie over toetreding is hij bereikbaar per e-mail: @secretaris 

Onze avonden vinden plaats op dinsdag in het Logegebouw (Turfsingel 46, Groningen):

Grotere kaart weergeven