Bestuur

De verhoudingen in De Bouwketen zijn niet hiërarchisch. Het bestuur stelt zich niet op als autoriteit maar als medebroeders. Zoveel mogelijk leden worden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de loge. 

Voor de continuïteit van de vereniging is het noodzakelijk dat enkele functionarissen – met name de secretaris en de thesaurier – meerdere jaren aanblijven, maar het overgrote deel van de bestuursfuncties wordt slechts gedurende twee werkjaren uitgeoefend. Dat geldt ook voor de de officieren, de broeders met een speciale functie. Daarmee wordt bereikt dat vrijwel ieder lid na verloop van tijd een aantal bestuurlijke taken heeft vervuld.

Loge De Bouwketen is opgericht in 1996 en komt bijeen op dinsdag.   
Stuur een email aan secretaris.loge291@vrijmetselarij.nl

Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw, Turfsingel 46, 9712 KR, Groningen
Telefoonnummer van het gebouw: 050-3128496
Kamer van Koophandel: 40026705, te Groningen, vastgelegd op 17-06-1995
RSIN Registratie: 816387539

Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website.
Het actuele beginselverklaring kunt u vinden op onze Orde website.