Loge-avonden

De vaste loge-avond van De Bouwketen is de dinsdagavond. Bij toetreding tot de loge wordt duidelijk gemaakt dat ieder lid in principe aan alle loge-avonden deelneemt. De bijeenkomsten vinden plaats in het Groninger loge-gebouw

De meeste bijeenkomsten zijn comparitie-avonden. Tijdens de comparitie levert een broeder een bouwstuk op. Dat is een inleiding waarin hij een onderwerp aan de orde stelt dat hem ter harte gaat. Het kan gaan over een filosofisch onderwerp, een maatschappelijk vraagstuk of verschijnsel of over iets uit kunst en cultuur. Maar ook heel persoonlijke onderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Een belangrijk aspect van het logeleven is immers de getande rand, de gelofte van broeders aan elkaar dat niets van wat binnen de loge besproken wordt naar buiten komt. 

Na afloop drinken we nog graag samen een glas in de bar en wisselen we persoonlijke wederwaardigheden uit.