Leden

Lidmaatschap

Elke ’vrije man van goede naam’ kan lid worden van een loge. Deze oude formule betekent dat van hem wordt verwacht zich onbevooroordeeld (dus vrij) op te stellen in de omgang met zijn broeders in de loge. De leden van de loge zijn mannen van uiteenlopende achtergrond: opleiding, plaats in de samenleving, leeftijd, levensbeschouwing. Dat is de kracht van de vrijmetselarij: het wekelijks samen optrekken in de zaken waarvan we vinden dat het daar in het leven over gaat, met mensen die je in andere situaties misschien niet zo snel zou ontmoeten.

Meer informatie

Is uw belangstelling gewekt en wilt u nadere informatie, bel of schrijf gerust naar onderstaand adres. Enige malen per jaar houden we een avond voor belangstellenden, waarin u kunt kennismaken met de loge en de leden. Daar kunt u dan wat ervaren van de sfeer en de wijze waarop wij werken en met elkaar omgaan. 
Secretariaat Loge De Bouwketen
Turfsingel 46
9712 KR Groningen

E-mail: secretaris.loge291@vrijmetselarij.nl