Contact

Contact met loge De Bouwketen

In loge De Bouwketen wordt hoge prijs gesteld op een open communicatie, niet alleen met vrijmetselaren, maar vooral met de omringende maatschappij. De leden zijn graag bereid met belangstellenden van gedachten te wisselen over de kenmerken van hun loge.

Secretaris van loge De Bouwketen is bereikbaar per e-mail: secretaris.loge291@vrijmetselarij.nl


Onze avonden vinden plaats op dinsdag in het Logegebouw (Turfsingel 46, Groningen)