Werkwijze

Drie graden 

De vrijmetselaar doorloopt drie graden. Na zijn aanmelding wordt hij ingewijd tot leerling-vrijmetselaar. Na een jaar wordt hij in beginsel bevorderd tot gezel. Na nog een jaar volgt zijn verheffing tot meester-vrijmetselaar. Al deze graden zijn ingebed in een zogenaamde Open Loge, een speciaal ritueel.

Naast deze initiatierituelen kennen we nog een aantal andere Open Loges. We openen het werkjaar in september met Sint-Michiel. Tijdens dat ritueel vindt de bestuurswisseling plaats en worden nieuwe officieren, broeders met een speciale functie, benoemd.

In juni en december houden we de beide Sint-Jansloges. Het Winter Sint-Jan markeert de zonnewende aan de vooravond van het nieuwe jaar. Met het Zomer Sint-Jan wordt het werkjaar afgesloten.

Sinds enige jaren kennen we bij De Bouwketen de Veldloge. Dat is een Open Loge in de open lucht en deze wordt gehouden in een parkachtige tuin buiten de Stad.

Tijdens alle Open Loges voeren we samen een ritueel op, een spel waarin de menselijke levensweg wordt verbeeld door middel van de bouw- en lichtsymboliek van de Tempel van Salomo.